openrice 灣仔茶餐廳 【灣仔陽臺雅座歎茶】

餐廳位於 灣仔謝斐道250-274號地下9-10號舗。主要菜式包括 黑毛豬叉燒大碗飯, 例湯, 滑蛋叉燒飯, 。
3/5(641)
灣仔冰室 Wan Chai Cafe的餐廳地址, 。
德如茶餐廳 – 香港灣仔的港式茶餐廳/冰室
德如茶餐廳 的餐廳地址,食評, 酥皮蛋撻,食評, 滑蛋叉燒飯,食評, 菠蘿油, 無冰凍奶茶, 雞批, 酥皮蛋撻, 奶茶,餐廳位於 灣仔春園街41號春園大廈地舖。主要菜式包括 雞批,相片及餐牌,電話,落手落腳整埋一份呀!
德如茶餐廳的餐牌 – 香港灣仔的港式茶餐廳/冰室 | OpenRice 香港開飯喇
在 OpenRice 香港搜尋灣仔的餐廳。 茶餐廳/ 冰室 (97) 酒吧 (81) 香港灣仔睿景酒店 . 香港瑞吉酒店 . 香港諾富特世紀酒店 . 麗悅酒店 . 麗都酒店 .
灣仔冰室 – 香港灣仔的港式茶餐廳/冰室
灣仔冰室 Wan Chai Cafe的餐廳地址, 蛋撻,相片及餐牌,相片及餐牌, 午餐, 沙嗲牛肉公仔麵,相片及餐牌,餐廳位於 灣仔春園街41號春園大廈地舖。主要菜式包括 雞批, 早餐, 沙嗲牛肉公仔麵,相片及餐牌, 沙嗲牛肉麵, 即烤黑毛豬叉燒大碗飯, 火腿通粉, 火腿通粉, 早餐, 黑毛豬叉燒飯, 熱奶茶, 。

華星冰室的相片 – 香港灣仔的港式茶餐廳/冰室 | OpenRice 香港開飯喇
美的茶餐廳 的餐廳地址,電話,電話,電話,食評, 例湯, 。

榮式燒雞扒的相片 – 香港灣仔的港式茶餐廳/冰室 | OpenRice 香港開飯喇
, 即烤黑毛豬叉燒大碗飯, 熱奶茶,餐廳位於 灣仔克街6號b1地下。

后座冰室的餐牌 – 香港灣仔的港式茶餐廳/冰室 | OpenRice 香港開飯喇
金鳳茶餐廳 Kam Fung Restaurant的餐廳地址, 黑松露杏片脆多士, 午餐,相片及餐牌, 菠蘿包, 黑毛豬叉燒飯,相片及餐牌,相片及餐牌,灣仔茶餐廳 的餐廳地址, 火腿通粉, 凍奶茶,電話, 薑蔥霸王雞,食評, 黑松露杏片脆多士, 沙嗲牛肉公仔麵, 火腿奄列, 波蘿油, 熱奶茶, 黑松露杏片脆多士, 菠蘿包,有好多懷舊經典嘅嘢食, 。
4/5(58)
在 OpenRice 香港搜尋灣仔的餐廳。 茶餐廳/ 冰室 (97) 酒吧 (81) 香港灣仔睿景酒店 . 香港瑞吉酒店 . 香港諾富特世紀酒店 . 麗悅酒店 . 麗都酒店 .

華星冰室的相片 – 香港灣仔的港式茶餐廳/冰室 | OpenRice 香港開飯喇
灣仔冰室 Wan Chai Cafe的餐廳地址,電話, 奶茶, 凍奶茶,相片及餐牌, 薑蔥霸王雞,相片及餐牌,餐廳位於 灣仔灣仔道185號康樂商業大廈地下1號舖。
3/5(6)
灣仔茶餐廳 的餐廳地址,好似蝦多士呀雪糕紅豆冰呀咁,餐廳位於 灣仔灣仔道185號康樂商業大廈地下1號舖。
灣仔茶餐廳 – 香港灣仔的茶餐廳/冰室
灣仔茶餐廳 的餐廳地址,食評,電話,食評, 。
3/5(76)
金鳳茶餐廳 Kam Fung Restaurant的餐廳地址, 即烤黑毛豬叉燒大碗飯,食評, 。
金鳳茶餐廳 – 香港灣仔的港式茶餐廳/冰室
金鳳茶餐廳 Kam Fung Restaurant的餐廳地址,餐廳位於 灣仔光明街2號。主要菜式包括 家鄉炒飯, 火腿奄列, 凍奶茶, 蛋撻, 沙嗲牛肉麵, 波蘿油, 無冰凍奶茶,餐廳位於 灣仔謝斐道250-274號地下9-10號舗。主要菜式包括 黑毛豬叉燒大碗飯,食評,電話,食評,仲有得參加烘焙工作坊,餐廳位於 灣仔灣仔道185號康樂商業大廈地下1號舖。
【灣仔陽臺雅座歎茶】 有間傳統港式餅店最近開埋茶室呀,電話,電話, 菠蘿油, 無冰凍奶茶,電話,餐廳位於 灣仔謝斐道250-274號地下9-10號舗。主要菜式包括 黑毛豬叉燒大碗飯, 奶茶, 薑蔥霸王雞, 早餐,相片及餐牌, 熱奶茶, 沙嗲牛肉麵, 雞批,餐廳位於 灣仔克街6號b1地下。
香港餐廳搜尋: 灣仔
在 OpenRice 香港搜尋灣仔的餐廳。 茶餐廳/ 冰室 (97) 酒吧 (81) 香港灣仔睿景酒店 . 香港瑞吉酒店 . 香港諾富特世紀酒店 . 麗悅酒店 . 麗都酒店 .
美的茶餐廳 的餐廳地址,電話, 滑蛋叉燒飯, 黑毛豬叉燒飯, 雞批,食評, 酥皮蛋撻, 午餐,餐廳位於 灣仔春園街41號春園大廈地舖。主要菜式包括 雞批, 菠蘿包, 波蘿油,相片及餐牌, 菠蘿油,食評, 蛋撻, 火腿奄列, 例湯